Trulli

Tờ Khai Y Tế/Health Declaration

(Lưu ý: Tờ khai y tế có giá trị 24 tiếng kể từ lúc gửi khai báo/Note: Health Declaration is valid within 24hrs since sending Declaration)
Khai báo lại / Re-make Health Declaration

# Tuyến Đường Địa Điểm /Location Quận Huyện Có /Yes Không /No

# Triệu Chứng / Symptoms Có /Yes Không /No
1. Sốt/Fever(*)
2. Ho/Cough(*)
3. Khó thở/Shortness of breath(*)
4. Viêm phổi/Pneumonia(*)
5. Đau họng/Sore throat(*)
6. Mệt mỏi/Fatigue(*)
Có /Yes Không /No
1. Người bệnh hoặc nghi ngờ, mắc bệnh COVID-19/Positive confirmed case or Suspected case of Covid-19(*)
2. Người từ nước có bệnh COVID-19/ People from contries with Covid-19 disease exposure(*)
3. Người có biểu hiện (Sốt, ho, khó thở , Viêm phổi)/ People who have fever, cough, shortness of breath, pneumonia(*)
# Tên bệnh / Name of Disease Có /Yes Không /No
1. Bệnh gan mãn tính/ Chronic liver disease(*)
2. Bệnh máu mãn tính/ Chronic blood disease(*)
3. Bệnh phổi mãn tính/ Chronic lung disease(*)
4. Bệnh thận mãn tính/ Chronic kidney disease(*)
5. Bệnh tim mạch/ Heart disease(*)
6. Huyết áp cao/ Hypertension(*)
7. Suy giảm miễn dịch/ Immunodeficiency disease(*)
8. Người nhận ghép tạng, tủy xương/ Organ, bone marrow transplantation(*)
9. Tiểu đường/ Diabetes(*)
10. Ung thư/ Cancer(*)
Có /Yes Không /No
1. Bạn có đang trong thời gian thai kỳ hay không?/Are you in pregnancy?(*)